به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

معادلات دیفرانسیل / معادلات ديفرانسيل کاملمعادله مرتبه اول معادله مرتبه اول را كامل گوئيم هر گاه يك تابع دو متغيري (f(x,y وجود داشته باشد به طوري كه

تابع دو  متغيري

آنگاه

img


مثال:معادله ديفرانسيل زیر را حل كنيد.

img


حل:

img


بنابر اين كامل است .

img


مثال:معادله ديفرانسيل زير را حل كنيد:

img


حل:

img


در نتيجه كامل است .

img


اگر معادله ديفرانسيل img كامل نباشد گاهي مي توان يك تابع غير صفر img كه بستگي به x يا y يا هر دو متغير دارد يافت به طوري كه معادله img كامل باشد. در اين صورت img را يك عامل انتگرال ساز مي ناميم :
اگر

img


بدين شيوه عامل انتگرال ساز ساخته مي شود.

مثال:معادله ديفرانسيل img را حل كنيد.
حل:

img


بنابر اين كامل نيست و در صورت وجود كامل انتگرال ساز را مي يابيم.

img


حال اين يك معادله ديفرانسيل كامل است.حل به عهده دانشجويان.

معادلات ديفرانسيل زير را حل كنيد:

1. img

2. img

3. img

4. img

5. img

6. img

7. img

8. img


تاریخ بروزرسانی
1400/04/22advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است