به سایت آموزش ریاضیات و رمزنگاری خوش آمدید

تاریخچه رمزنگاری

براساس متون موجود در مورد رمزنگاري تاريخچه اين علم را در نگاهي گذرا بصورت زير بيان كرد

1 - شروع رمزنگاري به سال 1900 قبل از ميلاد برميگردد برطبق اسناد موجود يك مصري درآن زمان كه كلمات بصورت تصوير بيان ميشد ازتصاويري استفاده كرده كه متداول نبوده بنابراين شروع رمزنگاري از مصريان ميباشد . چهارصد سال بعد در بين النهرين لوحه هائي نوشته شد كه شامل فرمولهائي رمزي از تهيه شيشه براي كوزه گري ميباشد.
2 - 500 سال قبل از ميلاد يك نويسنده يهودي كتابي نوشت كه كلمات آن برعكس نوشته شده بود اين روش بنام رمز آتابش ناميده شد.
3 - در سال 487 قبل از ميلاد اسکیتال در يونان بوجود آمد و مورد استفاده قرار گرفت.
4 - 400 سال بعد ژوليوس سزار در مكاتبات دولتي از رمز سزار استفاده كرد . او در اين رمز جاي حروف الفبا را عوض كرد . رمز سزار هرچند نسبت به رمز آتابش ساده تر است اما مدارك محرمانه دولتي در نگاه اول قابل فهميدن نبود .
5 - بين سالهاي 0 تا 400 بعد از ميلاد رمز به عنوان يك هنر توسط هنديان در كاماسوترا بيان شده است. در كاما سوترا به شيوه هاي ساده رمزنگاري اشاره شده است.
6 - 200 سال بعد از ميلاد ليدن دستورالعمل هاي مهم خود را بصورت رمز مي نوشت.
7 - در شروع امپراتوري اسلامي ابوعبدل الرحمان الخليل ابن احمد امرابن تمام الفرهادي الزيدي اليهمدي كتابي در علم رمزنگاري نوشت كه الهام گرفته از رمزهاي يوناني ميباشد كه براي امپراتوري روم شرقي نوشته شده بود . البته اين كتاب مفقود شده است شيوه هائي كه در اين كتاب اشاره شده است در جنگ جهاني دوم در مقابل رمز انگما نيز استفاده شده است.
8 - در سال 855 ابوبكر احمد ابن علي ابن وحششيه نباتي رمزهاي مختلفي را ابداع كرده است.
9 - در حكومت غزنويان كه كشورگشائي هاي زيادي داشتند در بحث نظامي و سفارت خانه اي خود به وفور از رمزها استفاده مي كردند .مقامات عاليرتبه حكومتي با توجه به موقعيتشان از سيستم رمز مخصوص آن مقام استفاده مي كردند .
10 - در سالهاي بعد از 1266 ( بعد از ميلاد ) در ونيز رمزهائي ساده در عالم سياست استفاده مي شد . در اين رمز جاي حروف با نقطه و ضربدر عوض مي شد .
11 - در حدود 1500 ( بعد از ميلاد ) شخصي بنام روگر بكن رمزهاي متعددي را نوشت او در اول كارهايش مينويسد : كسي كه متن محرمانه اي را طوري بنويسد كه بقيه بفهمند احمق مي باشد .
12 - در 1300 ميلادي ابن خلدون جهت استفاده اداره ماليات و ارتش براي ساده نويسي و پنهان كاري از نوعي رمز استفاده مي كرد .
13 - در سالهاي بعد از 1379 ميلادي گابريل دي لاوندي به قاضي كلمنت هفتم رمزي نوشت كه تركيبي از جابجائي حروف و كدها بود اين رمز سالها مورد استفاده دولتمردان قرارگرفت و تا 400 سال اين رمز كاربرد داشت .
14 - جوفري چاوسر در سالهاي 1392 رمزي نوشت كه تركيبي از علائم و جابجائي حروف و كد بود
15 - در 1412 ميلادي عابد الله الكلكشندي دائره المعارفي عربي نوشت كه 14 جلد مي باشد و يكي از جلد هاي آن مربوط به رمزنگاري و منصوب به طالب موصولي مي باشد . او براي اولين بار ؛ چند بار از جانشاني استفاده مي كند او در كتاب خود راجع به رمزگشائي نيز بحث مي كند كه رمز شكني با استفاده از روش فركانسي منصوب به او مي باشد .
16 - در سال 1466 اون باتيستا البرتي رمزي را اختراع كرد كه امروزه به رمز ( Capital Midnight Decode Badge ) مشهور است براي نزديك به 400 سال يعني تا 1800 اين رمز شكسته نشد .
17 - در 1518 اولين كتاب چاپي در باره رمز توسط جوهان تريتيميوس نوشته شده او در این كتاب از رمزهاي مختلف سخن ميگويد او از رمز polyalphabetic با شيوه جانشاني مستطيلي را توضيح مي دهد .
18 - جيوان باتيستا پورتا در سال 1553 رمزي را ابداع كرد كه در آن ازيك عبارت بعنوان كليد استفاده مي شود بسياري از نويسندگان اين رمزبلاسو را با رمز ويگنر اشتباه ميگيرند .
19 - جيواني باتيستا پورتا در سال 1563 از رمزي استفاده كرد كه در آن رمز ضمن استفاده از اسپل غلط و در ضمن جانشاني و انتقال از حروف عجيب و غريب در متن هاي خود استفاده كرد .
20 - در سال 1585 بلاليسس دي ويگنر كتابي در مورد رمز نوشت با متنهاي رمزي همراه با سيستم رمز كليد خودكار ( يعني كليد رمز در متن قبلي قرار دارد . اين سيستم بعد ها در رمزهاي DES,CFB,CBC مورد استفاده قرار گرفت .
21 - در سال 1623 فرانسيس بيكن رمزي بنام رمز كننده 5 - بيتي باينري را ابداع كرد .
22 - توماس جفرسون در سال 1790 با كمك دكتر جفرسون ( رياضي دان ) چرخ رمز را اختراع كردند . اين رمز تكامل پيدا كرد و بعدها در جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفت .
23 - در سال 1817 سرهنگ وادستورد ديسكهاي چرخدنده هاي رمز كننده اي با تعداد حروف متفاوت را اختراع كرد .
24 - چارلز ويتستون رمز ( بازي مطبوع ) را در 1854 اختراع كرد . او همچنين رمز وادستورد را تكميل كرد .
25 - اختراع تكامل يافته چرخ رمز نگاري توسط چارلز بابگي در 1854 انجام گرفت.
26 - در 1857 ادميرال سرفرانسيس بيوفورت رمز جديدي اختراع كرد كه نوعي رمز ويگنر مي باشد . البته كار او پس از مرگش توسط برادرش چاپ شد .
27 - پليني چاسي اولين شرح را براي رمزهاي توموگرافيك در 1859 نوشت .
28 - بين سالهاي 1861 الي 1980 بحث رمز عمومي شد و در سال 1769 سندي در امريكا بدست امده كه بنحوي با رمز سروكار دارد .
29 - در 1861 فردريك كاساسكي كتابي نوشت برچگونگي شكستن رمز چند الفبائي كه چند صد سال امن مانده بود
30 - در جنگهاي داخلي امريكا جنوبي ها از جانشين كردن حروف در متن رمزي استفاده كردند درصورتي كه شمالي ها از رمز ويگنر كه بتازگي از طرف كاساسكي ابداع شده بود استفاده مي كردند .
31 - در 1891 سرهنگ اتيني بازرايز بعد از انكه مدل جديد چرخ رمزكننده را ابداع كرد و ارتش فرانسه از آن استقبال نكرد آن را انتشار داد
32 - كاپيتان پاركت هيت در سال 1913 با تغيير در چرخ رمز كننده منجر به رمز كننده M-138-A از WW-II شد.
33 - در سال سال 1916 سرتيپ ژوزف مورجني رمز هيت را بصورت چرخ رمزي درآورد و جايگزيني حروف را قويتر انجام داد و در نهايت منجر به دستگاه رمز كننده M-94 شد .
34 - در 917 ويليام فردريك فايردمن كه پدر علم رمز امريكا ناميده مي شود در دولت محلي ريوربنك امريكا بعنوان متخصص رمز استخدام شد و اولين مركز آموزشي رمز را براي ارتش آمريكا ايجاد كرد و بعدها به خاطر فعاليتش به واشنگتن رفت .
35 - در همين سال گيلبرت ورنام رمزي را ابداع نمود كه كاملا" از كليدهاي اتفاقي استفاده مي شد كه ديگر تكرار نمي شد تا اين تاريخ اين اولين ماشين رمزكننده اي است كه به ثبت رسيده است . رمز او براي استفاده در جنگ جهاني اول پيشنهاد شد ولي ارتش امريكا آن را نپذيرفت و در كارهاي بازرگاني بكار گرفته شد .
36 - در اواخر جنگ جهاني اول آلمانها سيستم رمز كننده ADFGVX را اختراع كردند كه توسط رمز شكن مشهور فرانسوي پينوين شكسته شد .
37 - در 1919 الكساندر كوخ رمز استوانه اي را ابداع كرد كه در 1927 امتياز رمز را به ارتور اسچربيوس كه مخترع ماشين انيگما بود واگذار كرد .
38 - در سوئد گرهارد دراما رمز استوانه اي را ابداع نمود كه بعدها توسط وايلهلم هگالين به مجموعه اي از رمز مشهور شد . بعدها دولت سوئد در 1919 پيشنهاد كرد شركتي كه شركتي با نام ‍CryptoAG تاسيس گردد و دولت نيز در موارد مربوط به رمز از آن شركت استفاده كند . اين شرکت كه در حال حاضر نيز فعال است, بخاطر فروش رمز كننده به ايران مورد چالش قرار گرفت .
39 - در 1921 ادوارد هوگ هيرن كدهاي الكتريكي را ابداع نمود
40 - تا سال 1924 رمز وون كريا كه به شدت مورد استفاده دیپلماتهاي آلماني قرار مي گرفت توسط رمز شكنان امريكائي در مدت دو ساعت و چهل دقيقه شكسته شد و بعد از اين تاريخ ديگر مورد استفاده قرار نگرفت .
41 - از سال 1925 به بعد كاربری رمز از بانكها, نيرو هاي مسلح و عاشقان, مورد استفاده خلافكاران نيز قرار گرفت بطوري كه اداره رمز در واشنگتن دي سي امريكا گشايش يافت .
42 - بين سالهاي 1927 الي 1933 يكي از بازنشستگان نيروي دريائي آمريكا كه نام او مشخص نشد شبكه رمزي قوي ايجاد كرد كه مورد استفاده وسيع قاچاقچيان قرار گرفت و بسياري از رمزهاي انان شكسته نشد .
43 - لستر هيل در 1929 مقاله زيبائي تحت عنوان رمز نگاري در جبر حروف انتشار داد . در اين روش رمزنگاری از ماتريسها جهت رمز كردن استفاده مي شود.
44 - بين سالهاي 1933 تا 1945 رمز انیگما كه به المان برده شده بود و تكامل پيدا كرد و مورد استفاده المانها قرار گرفت توسط يك رياضدان لهستاني به نام مارين رجوسكي شكسته شد . اين رمز در جنگ جهاني در انگليس هم توسط آلن ترنينگو و گردن ريچمن شكسته شد .
45 - در همين ايام رمز ژاپني ها توسط هربرت ياردلي شكسته شد و ژاپني ها رمز ارغواني را ابداع كردند اين رمز نيز توسط گروهي به سركردگي ويليام فريدمن شكسته شد .
46 - اختراع رمز كننده SIGABA_131_C در سال 1930 به ويليام فايردمن نسبت داده مي شود . اين رمز كننده كامل تر از رمز كننده انيگما مي باشد . و داراي پانزده استوانه براي انتقال رقم ها و پنج استوانه براي كنترل باند مي باشد .
47 - در سال 1930 رمز كننده Typex جايگزين رمز كننده انيگما مي شود .
48 - در سال 1970 دكتر هورست فيستال در يك پروژه تحقيقاتي در زمینه رمزها مجموعه اي از رمز ها را بوجود آورد كه منجر به رمز كننده DES گرديد .
49 - در سال 1976 در شركت IBM طراحي رمزي براساس رمز ليسوفر به نام رمز FIPS PUB 46 انجام گرفت كه داراي S - BOX پيشرفته و همچنين كاهش اندازه كليد را دربرداشت . و براي بيست سال در برابر حملات مقاومت كرد . و بدين خاطر بسيار مورد استفاده قرار گرفت .
50 - در سال 1976 وايت فيلد ديفي و مارتين هلمن براي اولين بار در مقاله خويش كليد عمومي را معرفي كرد .
51 - در سال 1977 براساس مقاله هلمن سه آماتور كار رمز بنامهاي رونالد ريوست . عدي شامير و لئونارد ادلمن رمز RSA ابداع كردند . در اوايل كار سازمان NSA امريكا اجازه نداد كه كار انها انتشار پيدا كند ولي بعد از مدتي كار خود را انتشاردادند كه همزمان با انتشار دو ژورنال ‍Cryptologia و Cryptology مي باشد. در واقع اين سه نفر مقاله هلمن را عملي كردند.
52 - در سال 1978 در ACM براي اولين بار RSA انتشار يافت
53 - در 1984 الي 1985 رمز ROT13 در خبرنامه USENET انتشار يافت .
54 - در 1990 جيمز مسي وليي در سيوزرلند رمز هاي بلوكي استاندارد را كه به دليل استفاده ساده تر جاي رمز DES را گرفت با نام IDEA ابداع كرد .
55 - براي اولين بار در 1991 رمز كوانتومي توسط بنتووبراساد مطرح شد . آنها از يك فوتون جهت انتقال كليد استفاده كردند در اين رمز كننده گيرنده و فرستنده بايد داراي كابل فيبر اپتيكي باشند.
56 - در همين سال زيمرمن رمز PGP را براي اولين بار معرفي كرد اين رمز به دليل سادگي و امنيت بالا مورد استفاده جهاني قرار گرفته است.
57 - در سال 1994 پروفسور رون ريوست به دنبال ابداع RC4 رمز RC5 را ابداع نمود.


تاریخ بروزرسانی 1399/03/03


advertise
adverse1
adverse1
advertise

نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس admin[@]ircrypt(.)com با ما در میان بگذارید
نقل مطالب سایت با درج منبع بلا مانع است